Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
  1. Wprowadzenie
  2. Dane meteorologiczne i hydrologiczne
  3. Jakość powietrza
  4. Stan wód
  5. Klimat akustyczny
  6. Pola elektromagnetyczne
  7. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
  8. Gospodarka odpadami
  9. Działalność inspekcyjna
  10. Podsumowanie

„Użytkownikom przeglądarki Mozilla Firefox zalecamy uprzednie pobranie raportu na swój komputer. Podczas przeglądania lub próbie wydruku mogą występować przekłamania generowane przez przeglądarkę.”

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.