Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Nadzór techniczny
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl tel.: 61 827 05 00, fax 61 827 05 22
Lp. Imię i Nazwisko nr telefonu e-mail
1. Hubert Kozeński 61 827 05 39 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
2. Rafał Kupski 61 827 05 39 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Redaktorzy
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4, e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl tel.: 61 827 05 00, fax 61 827 05 22
Lp. Imię i Nazwisko nr telefonu e-mail