Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych płynących za lata 2017 – 2018 dostępna jest na stronie internetowej GIOŚ: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

Wybór województwa możliwy jest w ostatniej kolumnie tabeli.