Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

 

Na terenie województwa wielkopolskiego nie wyznaczono zbiorników zaporowych jako odrębnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Istniejące zbiorniki stanowią części JCWP płynących o statusie silnie zmienionych. W związku z tym od roku 2012 wyniki badań wraz z oceną stanu wód zbiorników, prezentowane są łącznie z oceną JCWP rzecznych.