Na terenie województwa wielkopolskiego nie wyznaczono zbiorników zaporowych jako odrębnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Istniejące zbiorniki stanowią części JCWP płynących o statusie silnie zmienionych. W związku z tym od roku 2012 wyniki badań wraz z oceną stanu wód zbiorników, prezentowane są łącznie z oceną JCWP rzecznych.