Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

 

Publikacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu on-line