Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Wyniki badań monitoringowych i ocena stanu jednolitych części wód (JCW) jeziornych Wielkopolski w latach 2010-2012