OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017

Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2017

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim.

Pomiary hałasów komunikacyjnych

Pomiary hałasów komunikacyjnych

W 2017 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego, wykonano pomiary hałasów komunikacyjnych.

Aplikacja mobilna <i>Jakość powietrza w Polsce</i>

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ.

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

Przypominamy, że od 1 stycznia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza w zakresie PM10, NO2 i SO2, a od 1 kwietnia kontynuowane będzie prognozowanie dotyczące ozonu troposferycznego dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Badania poziomu pól elektromagnetycznych

Badania poziomu pól elektromagnetycznych

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego, w roku 2017 wykonano kolejną serię badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku.

. .
 

W dniu 24 grudnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu będzie nieczynny.

W związku z przypadającym 26 grudnia – drugim
dniem Bożego Narodzenia w sobotę,

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 24
grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

Przyroda zimą

Prace pod tytułem „Przyroda zimą” wykonane przez naszych małych artystów
– dzieci koleżanek i kolegów zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegaturach w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile

OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) wprowadzam od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu.

Udział WIOŚ w charytatywnej akcji #gaszynchallenge

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dnia 06.07.2020 r. wziął udział w charytatywnej akcji #gaszynchallenge. Dziękujemy za nominację Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID – 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Utrudnienia z dojazdem do Siedziby WIOŚ w Poznaniu

W związku z planowaną budową trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic
w Poznaniu oraz budową węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka informujemy,
że od 30 maja 2020 roku zmieni się dojazd do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4:

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566), wprowadził od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu WIOŚ w Poznaniu polegające na:

Ograniczenia w przyjmowaniu klientów

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w POZNANIU  WPROWADZA OGRANICZENIA WIZYT KLIENTÓW w INSPEKTORACIE OD 13 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA.

WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ KORESPONDENCYJNIE ( POCZTA; E-MAIL; TEL.)

UWAGA

Informujemy, że od 01.01.2020 roku komunikaty dotyczące monitoringu jakości powietrza zamieszczane będą wyłącznie na portalu Monitoring powietrza On-line (powietrze.poznan.wios.gov.pl) w zakładce Komunikaty.

Rejestr-BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (na podstawie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami  – MP 2018, poz. 118). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.