Stan Środowiska w Wielkopolsce. Raport 2017

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza

W związku z wejściem w ciepły sezon roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą wystąpić przekroczenia poziomów docelowego, informowania lub alarmowego ozonu w powietrzu. Więcej»

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego, w roku 2016 wykonano kolejną serię badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Więcej»

 

„Szkoła bez hałasu”

DSCN1911W dniu 01.12.2017 r. pracownicy WIOŚ w Poznaniu gościli w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Starym Luboszu w gminie Kościan, na podsumowaniu projektu „Szkoła bez hałasu”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Tematem prelekcji były zagrożenia wynikające z hałasu, w tym również  spowodowanego głośnym zachowaniem, słuchaniem zbyt głośnej muzyki czy używaniem słuchawek. Omówiono źródła hałasu w mieście oraz na wsi, a także przedstawiono sposoby zapobiegania i minimalizowania hałasu. Objaśniono budowę ucha człowieka i przyczyny jego wrażliwości na hałas. Dodatkowo, przy wykorzystaniu miernika poziomu dźwięku, zaprezentowano przykładowe poziomy hałasu. Młodzi słuchacze wykazali się dużym zaangażowaniem, a także – dzięki realizowanemu w szkole od kilku lat projektowi – pokaźnym zasobem wiedzy.

 

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. (wtorek) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz jego Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile będą nieczynne.

Podstawa prawna: Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. dotycząca wyznaczenia dnia wolnego od pracy zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.

UWAGA

Ze względu na bardzo złą jakość powietrza w Pile  w dniu dzisiejszym (29.11.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz  zgodnie z Polskim indeksem jakości powietrza – dla czasu uśredniania 1 godzina –jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum.

Ze względu na  złą jakość powietrza w Poznaniu  osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz,pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.

 

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej

Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną – jest nieuprawniony.

Prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej

W dniu 30.06.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się drugie posiedzenie „Zespołu do spraw wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący jakości powietrza w 2016 roku

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już najnowsza edycja raportu o jakości powietrza.

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1000677

Zanieczyszczenie rzeki Kopli w Poznaniu

W dniu 31 maja 2017r. o godzinie 14.50 Polski Związek Wędkarski poinformował WIOŚ w Poznaniu o zanieczyszczeniu rzeki Kopli substancją o zabarwieniu niebieskim. Upoważnieni pracownicy tut. Inspektoratu udali się na miejsce zdarzenia celem pobrania prób wody do badań.

Pomiary jakości powietrza przy pomocy drona z czujnikiem niskokosztowym

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazał się artykuł dotyczący pomiarów jakości powietrza wykonywanych przy pomocy drona z podwieszonym czujnikiem niskokosztowym. Artykuł można przeczytać korzystając z adresu:

http://www.gios.gov.pl/pl/dla-mediow/sprostowania/423-pomiary-jakosci-powietrza-przy-pomocy-drona

Nielegalne składowanie odpadów na terenie żwirowni „Przyjma IV”, w m. Przyjma, Gmina Golina.

Dnia 24.05.2017r. WIOŚ powziął informację o nielegalnym składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska żwirowego „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, Gmina Golina. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wysłano na miejsce zdarzenia inspektorów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto poinformowano o zdarzeniu Policję.

Ogłoszenie o zabiegach ratowniczych

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (strzygonia choinówka), w dniach od 29 maja do 14 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. 

Do zabiegu zostały zakwalifikowane drzewostany w leśnictwie Józefów – okolice miejscowości Brzeźnia, Józefów, Nowy Olesiec. Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 286 ha (mapa). 

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu FORAY 76B (środek mikrobiologiczny o działaniu żołądkowym). 

Teren objęty zabiegiem będzie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

ZAKAZ WSTĘPU. OPRYSKI CHEMICZNE od 29.05.2017r. do 14.06. 2017r.”