Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2014

Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu środowiska w województwie wielkopolskim. Więcej»

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce. Więcej»

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Sprawdź jakość powietrza w swoim telefonie. Zapraszamy do pobrania darmowej aplikacji GIOŚ. Więcej»

Monitoring jakości powietrza

W ramach realizacji monitoringu jakości powietrza, WIOŚ prowadzi stałe pomiary jakości powietrza na automatycznych stacjach pomiarowych; wyniki pomiarów są dostępne on-line) Więcej»

Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Badania stanu środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2014-2015 – etap II Więcej»

 

Składanie wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska

Przypominamy, że podmiot korzystający ze środowiska nie jest już zobligowany do składania wykazu zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przedkłada go jedynie marszałkowi województwa. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), podmiot korzystający ze środowiska od 1 stycznia 2013 roku ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Wyniki wstępnej analizy przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w roku 2015

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu dokonał wstępnej analizy przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2015 na obszarze województwa wielkopolskiego.
Poziomy normatywne określone dla pyłu zawieszonego PM10 to:

W Wigilię Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 24 grudnia bieżącego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności i życzymy zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.

Targi POL-EKO-SYSTEM w dniach 27-30 października 2015 r. w Poznaniu

Stoisko Inspekcji Ochrony Środowiska   

Na zdjęciu od prawej: Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska ,Małgorzata Janiszewska – Świętokrzyski WIOŚ, Małgorzata Szablowska – Lubuski WIOŚ, Zdzisław W. Krajewski – Wielkopolski WIOŚ, Filip Bittner – Dyrektor Grupy Produktów MTP, Magdalena Ciupak-Zarzycka -Rzecznik Prasowa GIOŚAutor artykułu: Miłosz Zaidlewicz

W dniach 27-30.10.2015 r. odbyły się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Targi POL-EKO-SYSTEM. Oprócz ekspozycji tematycznych, dotyczących innowacyjnych technologii i produktów w branży ochrony środowiska, odbyło się wiele innych wydarzeń, w tym konferencje, seminaria, debaty i bezpłatne konsultacje udzielane przez ekspertów inspekcji ochrony środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Jerzy Kuliński, otworzył „Miasteczko Ekologiczne”, które objął patronatem honorowym. Zaprezentowano w nim inteligentne, a jednocześnie efektywne ekonomicznie rozwiązania technologiczne ułatwiające życie mieszkańcom i służące ochronie środowiska.

Autor: Miłosz Zaidlewicz

Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza

W związku z kontynuacją modernizacji sieci monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim w zakresie systemu zbierania i prezentacji danych mogą wystąpić przerwy w przesyle danych udostępnianych na naszej stronie internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza

W związku z trwającą modernizacją automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza w województwie wielkopolskim, polegającą m.in. na wymianie analizatorów, systemów kalibracyjnych oraz meteorologicznych, a także wymianą systemu zbierania i prezentacji danych, mogą wystąpić błędne wyniki lub przerwy w przesyle danych udostępnianych na naszej stronie internetowej. Prace modernizacyjne stacji pomiarowych powinny zakończyć się do końca stycznia 2015 r.
Ponadto informujemy, że trwają prace nad nową formą prezentacji danych zbieranych w stacjach pomiarowych jakości powietrza.
Przepraszamy za utrudnienia.

Konkurs fotograficzny GIOŚ

POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poznań 14-17.10.2014 r.

Ekspozycja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO- Poznań 14-17.10.2014 r.    

Targi zwiedził Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Jagusiewicz (w środku) wraz ze swoim Zastępcą Panem Romanem Jaworskim (z prawej). Na zdjęciu w towarzystwie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Zdzisława W. Krajewskiego         

Autor artykułu: Miłosz Zaidlewicz

POLEKO 2014

PUNKT INFORMACYJNY

INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Program konsultacji:

Wtorek  14.10.2014 r.      godz. 11:00 – 16:30

Koordynator: Hanna Kończal

11:00 – 13:00 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi; konsultant: Monika Staszak

13:00 – 15:00 – Składowiska odpadów; konsultant: Ewa Chruścińska

15:00 – 16:30 – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; konsultant: Sylwia Kubacka

Środa 15.10.2014r.         godz. 10:00 – 16:00

Koordynator: Hanna Kończal

10:00 – 12:00 – Opakowania i odpady opakowaniowe; konsultant: Izabela Kurek

12:00 – 14:00 – Gospodarka wodno-ściekowa wraz z gospodarowaniem osadami ściekowymi;

konsultant: Wiktor Cieliński

14:00 – 16:00 – Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji; konsultant: Piotr Stefaniak

Czwartek 16.10.2014r.   godz. 10:00 – 15:30

Koordynator: Małgorzata Koziarska

10:00 – 12:00 – Ochrona powietrza atmosferycznego (LZO, SZWO i F-gazy)   konsultant: Agnieszka Kubicka

12:00 – 14:00 – Zgłaszanie wniosków o kontrole interwencyjne; konsultant: Danuta Binkowska

14:00 – 15:30 – Ochrona środowiska w rolnictwie, OSN; konsultant: Anna Jagodzik

Akceptacja programu II etapu prac grupy roboczej ds. OSN