28.02.2024 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki zawarli porozumienie o współpracy obu Inspekcji.

Zakres współpracy obejmuje w szczególności:

  • wzajemne powiadamianie się o stwierdzonych zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
  • wspólne działania mające na celu likwidację zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego i środowiska,
  • wzajemne przekazywanie list zakładów i instalacji podlegających kontroli przez obie Inspekcje,
  • wymianę doświadczeń w obszarach realizacji zadań ustawowych obu jednostek w zakresie związanym z ochroną środowiska,
  • współdziałanie w ramach dopuszczalnej możliwości pozyskiwania funduszy na zadania realizowane przez obie Inspekcje.

Zawarcie porozumienia