Aktualności

Nielegalne Odpady 2021 – Wielkopolska. Podsumowanie z dnia 08.09.2021 r.

Tylko jednego dnia na terenie Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu skontrolował 110 pojazdów, w tym 49 przewożących odpady, z których 2 okazały się transportami nielegalnymi. To bilans prowadzonej także w województwie wielkopolskim w dniu 8 września ogólnopolskiej akcji prewencyjnej NIELEGALNE ODPADY 2021.

Celem działań zainaugurowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest walka z nielegalnym transportem odpadów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym także z udziałem regionalnych Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, przy współpracy z funkcjonariuszami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu jednego dnia przeprowadzili w 6 punktach kontrolnych rozstawionych w różnych częściach województwa zmasowaną kontrolę transportów pojazdami w ruchu drogowym.

Wykryto 2 nielegalne transporty odpadów, które odbywały się w trybie transgranicznego przemieszczania odpadów. Ujawnione nielegalne transporty międzynarodowe dotyczyły przemieszczania odpadów w postaci zużytych opon z Niemiec do Polski, do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami oraz przemieszczania odpadów w postaci zmieszanych odpadów butów, torebek, pasków, odzieży ze Szwecji do Polski, także do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami. Obydwa transporty zostały skierowane na parking specjalnie wyznaczony do tego celu.

Ponadto w jednym ze skontrolowanych krajowych transportów odpadów stwierdzono naruszenie krajowych przepisów dotyczących przewozu odpadów w zakresie błędnie wypełnionej dokumentacji dołączonej do transportu.

W następstwie prowadzonych działań dotyczących zatrzymanych transportów przekazano informacje do właściwego starosty oraz podjęto dalsze czynności kontrolne powiązanych podmiotów. Dalsze postępowania w sprawie zatrzymanych transportów odpadów prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Warto podkreślić, że w koordynowanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową, które będą systematycznie kontynuowane, biorą udział przedstawiciele: Inspekcji Ochrony Środowiska, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej.

Skoordynowane działanie polskich służb zmierza do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady w celu zweryfikowania ich pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

„Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele służb bierze w niej swój aktywny udział.” – przekazał podczas konferencji prasowej przy jednym z punktów kontrolnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba. Minister oprócz potrzeby zwiększania wykrywalności wskazał także na istotność konsekwencji ponoszonych za nielegalne działania, czemu mają służyć zwiększone kary dla przestępców środowiskowych.

Równocześnie Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ Krzysztof Gołębiewski wskazał na wzrastającą świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów, ponieważ pojazdy w większości były poprawnie oznakowane, a wymagane dokumenty transportowe nie budziły wątpliwości. Mimo tego zdarzają się nielegalne transporty, w tym w ruchu międzynarodowym.

Jak zapowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski prowadzone działania będą kontynuowane, również w porach nocnych, aby poprzez skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów zmniejszyć skalę w miejscach ich porzucenia.

Zdjęcia wykonane dnia 08.09.2021 r. w czasie akcji NIELEGALNE ODPADY 2021 w punktach kontrolnych na terenie Wielkopolski:

Kontrola transportu odpadów – ładunek złomu na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – ładunek sypkich odpadów na kontrolowanym pojeździe.

Kontrola transportu odpadów – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska sprawdza zawartość naczepy zatrzymanego pojazdu.

Kontrola transportu odpadów – zatrzymany do kontroli pojazd.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska przystępuje do kontroli.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – inspektor Inspekcji Transportu Drogowego monitoruje ruch ciężarowy, typując pojazdy do kontroli.

Kontrola drogowa transportu odpadów – policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Służba Celno–Skarbowa przystępują do kontroli zatrzymanego pojazdu.

Zatrzymany do kontroli pojazd transportujący odpady – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska i policjant przystępują do kontroli.

2021-09-15T21:27:01+02:0015 września,2021|Aktualności|

Z głębokim bólem zawiadamiamy

swieczka

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że 1 sierpnia 2021 r.  zmarła Pani Ewa 
Fedorów, nasza emerytka, która przez 34 lata pracowała w Ośrodku Badań i 
Kontroli Środowiska w Kaliszu, a następnie w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska w Kaliszu i w naszej Delegaturze w Kaliszu. Rodzinie 
zmarłej składamy wyrazy współczucia. W smutku pogrążeni Kierownictwo i 
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu
2021-08-09T21:24:33+02:009 sierpnia,2021|Aktualności|

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost liczby transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników, zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

(więcej…)

2021-06-22T22:45:23+02:0022 czerwca,2021|Aktualności|

Przyroda zimą

Prace pod tytułem “Przyroda zimą” wykonane przez naszych małych artystów
– dzieci koleżanek i kolegów zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegaturach w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile

(więcej…)

2021-01-16T23:17:10+01:0023 grudnia,2020|Aktualności|

Rejestr-BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny rejestr-BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (na podstawie Komunikatu Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami  – MP 2018, poz. 118). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

(więcej…)

2021-01-16T23:17:10+01:0021 listopada,2019|Aktualności|

Prognozy krótkoterminowe zanieczyszczeń powietrza

Przypominamy, że od 1 stycznia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce "Prognozy jakości powietrza -> Krótkoterminowe"  lub pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=wielkopolskie# prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza w zakresie PM10, NO2 i SO2, a od 1 kwietnia kontynuowane będzie prognozowanie dotyczące ozonu troposferycznego dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

(więcej…)

2019-10-24T20:14:21+02:0024 października,2019|Aktualności|
Go to Top