5.03.2024 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska, w zakresie którego swoje zadania realizuje także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, a którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz praktyki szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie województwa wielkopolskiego.

Inspekcja Pracy podsumowała inicjatywy podjęte w ramach sieci powiązań sygnatariuszy Porozumienia w 2023 r. W zeszłym roku zorganizowano liczne konferencje, webinaria, szkolenia, prelekcje, ćwiczenia, pikniki, pokazy, wizytacje w gospodarstwach rolnych oraz Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego. Przedstawiła również dane dotyczące zdarzeń wypadkowych i osób poszkodowanych za 2023 r. w porównaniu do danych za 2022 r.

Sygnatariusze poruszyli również tematy związane z planowanymi w 2024 r. działaniami Porozumienia, w tym w szczególności współpracę ze szkołami prowadzącymi naukę zawodu np. rolniczymi, mechanicznymi czy budowlanymi, obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz możliwości prelekcji podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO.

W spotkaniu oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu uczestniczyły również Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Urzędu Dozoru Technicznego, Okręgowy Urząd Górniczy, Oddział Terenowy Transportowego Dozoru Technicznego.