Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu i wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu i wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

http://www.cdr.gov.pl/index.php/do-pobrania-mainmenu-74