Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Rozporządzenie  Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3143#

Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3193&book=0

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu, z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3601

Rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu , z dnia 13 września 2012 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3847/akt.pdf

Rozporządzenie Nr 6/2012 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/5961/akt.pdf

Rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa wielkopolskiego

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl/gorne_menu-prawo-akty_prawa_miejscowego.html

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu i wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

http://www.cdr.gov.pl/index.php/do-pobrania-mainmenu-74