Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

APLIKACJA do obliczania produkcji azotu i wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

http://www.cdr.gov.pl/index.php/do-pobrania-mainmenu-74