Obecnie obowiązująca treść Misji WIOŚ w Poznaniu została wprowadzona zarządzeniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 14/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku.