Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.


Wyniki działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu na terenie poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego- wybór poprzez kliknięcie na mapce na żądany powiat