Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008
(17,9MB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.