SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to system służący monitorowaniu przewozu i obrotu m.in potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska towarów i odpadów. Umożliwia kontrolę transportów przez organy państwa np. Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego, a w przypadku odpadów mogących zagrażać środowisku także przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Brak odpowiedniego zgłoszenia w systemie może skutkować grzywną do 20 000 zł.

W nowym roku zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu SENT-a. Od 12.01.2024 r. kolejne kategorie odpadów, które są transportowane wymagają zgłoszenia w SENT. Są to m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne, ich szlamy i zmywacze czy odpadowe kleje i szczeliwa, których masa brutto jest równa lub większa niż 1 Mg albo których objętość przekracza 1 000 l. Obowiązek zgłoszenia ciąży na zlecającym transport odpadów i dotyczy tras krajowych, eksportu, importu oraz tranzytu przez terytorium Polski, natomiast przewoźnik musi posiadać urządzenie, pozwalające zlokalizować pojazd w czasie rzeczywistym. Poniżej podajemy 11 kodów wskazujących na grupę, podgrupy i rodzaje odpadów, o które został rozszerzony obowiązek zgłoszeń:

■ 08 01 11 ‒ odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 13 ‒ szlamy pochodzące z farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 15 ‒ szlamy wodne zawierające farby lub lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 17 ‒ odpady z usuwania farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 19 ‒ zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 01 21 ‒ zmywacz farb lub lakierów,

■ 08 03 12 ‒ odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 03 14 ‒ szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

■ 08 04 09 ‒ odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 13 ‒ uwodnione szlamy zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

■ 08 04 15 ‒ uwodnione odpady ciekłe zawierające kleje lub szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.