„Nielegalne Odpady” to akcja polegająca na kontroli i nadzorze przez inspektorów ochrony środowiska transportów odpadów zarówno w strumieniu krajowym, jak i transgranicznym. Aby wykrywać i eliminować przypadki przestępstw, służby środowiskowe działają w porozumieniu i we współpracy z Krajową Administracją Skarbową oraz Inspekcją Transportu Drogowego.

W dniach 15 oraz 20 grudnia 2023 r. w 3 punktach zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami KAS, prowadzili po raz kolejny kontrole pojazdów w ramach akcji „Nielegalne odpady”.

Skontrolowano łącznie 24 pojazdy, w tym 13 przewożących odpady, weryfikując legalność transportów oraz zgodność przewożonego ładunku z dołączoną do transportu dokumentacją przewozową. Tym razem inspektorzy nie stwierdzili naruszeń.

Działania przeprowadzili inspektorzy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, dla których jednym z zadań jest nadzorowanie działań ograniczających tzw. szarą strefę rynku gospodarowania odpadami oraz prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania, wykrywania i eliminowania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku. Działania te, prowadzone sukcesywnie przy współpracy WIOŚ w Poznaniu z KAS i ITD pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Działania będą konsekwentnie realizowane w przyszłości w różnych punktach Wielkopolski.