Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
(M. P. z 2023 r. poz. 1137) dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.