Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz inspektorzy WIOŚ w Poznaniu i z poszczególnych Delegatur wzięli udział w konferencji „Kontrolowanie przepisów uchwał antysmogowych – województwo wielkopolskie” organizowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w dniu 21.11.2023 r.

Zagadnienia związane z poprawą jakości  powietrza są bardzo ważnym aspektem środowiskowym wymagającym szczególnej uwagi oraz działań w celu zapewnienia społeczeństwu jak najlepszej jakości powietrza. Każdy z nas do życia potrzebuje powietrza do oddychania, a w przeszłości ze spełnianiem norm jakości nie było dobrze, choć na przestrzeni ok. 30 lat jakość różnych składników wyraźnie uległa poprawie.

Obecnie najważniejszymi wyzwaniami są zmniejszenie emisji pyłów drobnych oraz benzo(a)pirenu, w czym decydujący wpływ ma sektor komunalny związany z ogrzewaniem budynków, a najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywają samorządy realizujące określone w Prawie ochrony środowiska programy naprawcze oraz inne działania ograniczające skalę niekorzystnych emisji do powietrza.

Prowadzenie szkoleń, konferencji oraz działań edukacyjnych, takich jak realizowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego konferencja, jest kluczowe dla uzyskania docelowej dobrej jakości powietrza.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w tym między innymi kontrole palenisk indywidualnych, rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej dla województwa wielkopolskiego oraz praktyczne i techniczne aspekty kontroli.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/materialy-konferencyjne-i-pomocnicze) zostały udostępnione prezentacje z konferencji.

Natomiast 11.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja dotycząca raportowania realizacji działań naprawczych określonych w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych dla stref w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem platformy sprawozdawczej programu ochrony powietrza. Przedstawione zostaną również możliwe działania kontrolne realizowane przez WIOŚ w Poznaniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Logo jakość powietrza to jakość życia