W poniedziałek 6.11.2023 r. pracownicy WIOŚ w Poznaniu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obowiązków wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych – obsługa korespondencji zgodnie z przepisami – wymagania prawne i organizacyjne dla podmiotów publicznych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023. Szkolenie dotyczyło kwestii merytorycznych i technicznych związanych z obsługą korespondencji od 10.12.2023 r. czyli od dnia kiedy podmioty publiczne zostają zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Szkolenie miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i uczestniczyło w nim 30 pracowników zarówno z Poznania, jak i Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Szkolenie z e-Doręczeń