Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu w październiku 2023 r. przeprowadzili działania kontrolne transportów odpadów w strumieniu krajowym i międzynarodowym w ramach międzynarodowej operacji „Demeter IX”.

Celem prowadzonych działań było przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów na terenie Wielkopolski.

Skontrolowano ponad 100 transportów z czego 58 przewoziło odpady.

W trzech przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska polegające na błędnej klasyfikacji przewożonych odpadów oraz na naruszeniu procedury informacyjnej w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W związku z tym WIOŚ w Poznaniu prowadzi czynności wyjaśniające w ścisłej współpracy z Policją.