3.10.2023 r. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Kurek oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Mirosława Olejnik zawarli porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony środowiska. W dokumencie określono, iż współdziałanie polega w szczególności na:

  • wymianie informacji, w tym wzajemnym udostępnianiu danych oraz wymianie doświadczeń,
  • organizowaniu wspólnych szkoleń z obszaru ochrony środowiska.