7 września br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie z inicjatywy Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w ramach Porozumienia „Bezpieczna Wielkopolska”. Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu spotkaniu uczestniczyli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Celem działań podejmowanych przez porozumienie jest promowanie kultury bezpieczeństwa oraz poprawa skuteczności i efektywności organów nadzoru. Współpraca pomiędzy instytucjami odbywa się w ramach tzw. sieci powiązań, która umożliwi uzupełnianie się instytucji w ramach odrębnych kompetencji i zapewnieni szybką komunikację pomiędzy instytucjami w celu osiągania wspólnego celu, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych służb, między innymi: Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego.