26 sierpnia br., inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu oraz Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego w Kaliszu, ponownie przeprowadzili działanie kontrolne transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady”. Punkt kontrolny rozstawiono przy drodze krajowej nr 12 w Kaliszu. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W trakcie akcji skontrolowano 18 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że w przypadku krajowego transportu odpadów środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego powyżej dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Kontrole transporty odpadów w różnych lokalizacjach na terenie całego województwa będą systematycznie kontynuowane.