Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeanalizował wyniki badań wódy pobranej w dniach 08.08.2022 r., 10.08.2022 r. oraz 13.08.2022 r. przez Centralne Laboratoriom Badawcze w Łodzi na łódzkim odcinku rzeki Ner. Analiza nie wykazała zanieczyszczeń w postaci substancji ropopochodnych, pestycydów czy metali ciężkich. Pozostałe analizowane parametry za wyjątkiem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie były w normie. Analizy wykazały, że w dniu 08.08.2022 r. zmierzona zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie wyniosła zaledwie 1,25 mg/l. Co mogło spowodować tak zwane zjawisko przyduchy. W następnych dniach poziom tlenu wzrósł.

Przeanalizowano również dostępne wyniki badań wykonanych w dniach 11.08.2022 r. i 13.08.2022 r. na wielkopolskim odcinku rzeki Ner. Są one spójne z badaniami uzyskanymi na łódzkim odcieku rzeki. Uzyskane wyniki nie odbiegają od normy.

Analiza badań wskazuje na wystąpienie naturalnego zjawiska wywołanego wysoką temperaturą i niskim stanem wód.