Inspektorzy WIOŚ w Poznaniu Delegatura w Koninie ujawnili kolejne miejsce nielegalnego demontażu pojazdów. Demontaż pojazdów jest dozwolony wyłącznie w przeznaczonych na ten cel stacjach. Takie miejsca muszą być wyposażone w urządzenia zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem oraz posiadać decyzje między innymi w zakresie gospodarki odpadami.

Za nielegalny demontaż pojazdów wymierza się administracyjną karę pieniężną w wysokości od 15 000 zł do 500 000 zł.