W dniu 21 lipca br. Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu uczestniczyli w czynnościach nadzorujących wywóz ciekłych odpadów niebezpiecznych porzuconych w dniu 15 czerwca br. przez dotąd nieustalonego sprawcę na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Mikołajówek, gmina Koło.

Wywieziono w sumie 3 paleto-pojemniki typu „mauser”, które zawierały odpady niebezpieczne oraz zanieczyszczoną wyciekami ziemię.

WIOŚ przypomina, że w przypadku porzuconych odpadów do ich usunięcia zobowiązany jest posiadacz odpadów lub w przypadku braku możliwości jego ustalenia właściciel terenu, na którym zostały one składowane lub magazynowane. W tym przypadku były to Lasy Państwowe.

Prokuratura Rejonowa w Kole prowadzi śledztwo w  sprawie porzucenia odpadów niebezpiecznych
w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, co mogło zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.