Powołanie Pana Leszka Kurka

W dniu 25 lutego 2021 r. Pan Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, powołał Pana Leszka Kurka na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska