W związku z przypadającym w sobotę Nowym Rokiem (1 stycznia - święto, dzień wolny od pracy)  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska wyznaczył dzień 7 stycznia 2022 r. - dniem wolnym od pracy w urzędzie.