Przypominamy, że od 1 stycznia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w MENU w zakładce "Prognozy jakości powietrza -> Krótkoterminowe"  lub pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=wielkopolskie# prezentowane będą trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza w zakresie PM10, NO2 i SO2, a od 1 kwietnia kontynuowane będzie prognozowanie dotyczące ozonu troposferycznego dla całej Polski oraz poszczególnych województw.

Prognoza dotyczy stężeń 1-godzinnych, stężeń średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego. Na portalu prezentowane będą prognozy w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw. Prognozy ozonu będą dostępne od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych bieżącej informacji o możliwości przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu.

Nadzór nad prezentowanymi danymi realizowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu.