Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą: „Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 r.” organizuje cykl szkoleń dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych organów ściśle współpracujących w zakresie wykonywania zadań kontrolnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

     

 

 

 

W dniach 8, 11, 16, 22, 25, 29 października oraz 6 i 8 listopada br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu organizuje cykl szkoleń dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu dla pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innych organów ściśle współpracujących w zakresie wykonywania zadań kontrolnych. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów w następujących blokach tematycznych: transgraniczne przemieszczanie odpadów, postępowanie z substancjami niebezpiecznymi, ochrona powietrza, kontrole gospodarstw rolnych, odpady: zseie oraz opakowania, zmiana zezwoleń odpadowych, zaskarżalność aktów administracyjnych IOŚ, dokumentowanie ustaleń kontroli przez IOŚ, przestępstwa przeciwko środowisku. Do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach zaproszono przedstawicieli m.in.  PSP, WITD, KAS, WSSE, WIW, WIORiN, CZK WUW, Policji oraz Prokuratury.

  1. Transgraniczne przemieszczanie odpadów- rola i zadania organów kontrolnych.
  2. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi – rola i zadania organów kontrolnych.
  3. Działalność rolnicza – rola i zadania organów kontrolnych.
  4. Zaskarżalność aktów administracyjnych WIOŚ wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska na przykładzie WIOŚ w Poznaniu obejmującym zakresem działania teren województwa wielkopolskiego.
  5. Zmiana zezwoleń odpadowych – uprawnienia kontrolne WIOŚ.
  6. Ochrona powietrza – rola i zadania organów kontrolnych.
  7. Przestępstwa przeciwko środowisku – rola i zadania organów kontrolnych.
  8. Najnowsze wymagania prawne w zakresie ZSEIE i opakowań.