Dnia 24.05.2017r. WIOŚ powziął informację o nielegalnym składowaniu odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska żwirowego „Przyjma IV” w miejscowości Przyjma, Gmina Golina. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji wysłano na miejsce zdarzenia inspektorów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto poinformowano o zdarzeniu Policję.

Po dokonaniu rozeznania na miejscu stwierdzono wyciek niezidentyfikowanych substancji z beczek do środowiska (ziemi), co stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla środowiska. Podjęto decyzję o poinformowaniu straży pożarnej. Straż pożarna po przybyciu i rozpoznaniu sytuacji podjęła działania w celu wydobycia i zabezpieczenia beczek zakopanych w hałdach ziemi. W ramach podjętych działań WIOŚ pobrał próby do badań laboratoryjnych, które przekazano do analizy.

Dnia 25.05.2017r. przeprowadzono ponowne oględziny terenu. Jednostki straży pożarnej kontynuowały rozpoczętą 24.05.2017 r. akcję ratunkową mającą na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko zdeponowanych na terenie wyrobiska beczek i plastikowych pojemników zawierających substancje niebezpieczne. Podczas wydobywania okazało się, że część beczek jest uszkodzona. Wydobyte beczki były przenoszone na specjalnie przygotowany przez Strażaków plac, uszczelniony folią.

            W dniu 25.05.2017 r. o godzinie 20:10 akcja wydobycia beczek się zakończyła. W ramach akcji wydobyto 48 uszkodzonych beczek 200 l, 203 beczki nienaruszone 200 l oraz 48 pojemników plastikowych zawierających nadtlenek wodoru.

Obecnie w dalszym ciągu trwają czynności kontrolne, mające na celu ustalenie źródła pochodzenia odpadów oraz ich skład jakościowy i ilościowy.