Poznań 7 – 10.10.2013 r.

  Oficjalne otwarcie Targów odbyło się 7 października 2013 r. Podczas tej uroczystości zostały wręczone m.in. statuetki ACANTHUS AUREUS za stoiska najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej Wystawców.

      

Wśród nagrodzonych było stoisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska!

      

Zgodnie z tematyką tegorocznych Targów: „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce" na stoisku Głównego Inspektoratu zaprezentowaliśmy projekty dofinansowane ze środków międzynarodowych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. nowoczesne systemy informatyczne, urządzenia pomiarowe dla wioś), realizowane w Inspekcji Ochrony Środowiska, ale także Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz wyeksponowaliśmy kącik na promocję publikacji Biblioteki Monitoringu Środowiska.

      

Ekspozycja GIOŚ przyciągnęła dużą uwagę zwiedzających, w tym 1049 osób wzięło udział w badaniu statystycznym GIOŚ.

Było to badanie przygotowane przez pracowników GIOŚ, zrealizowane w celu podniesienia jakości działań promocyjnych, w szczególności w zakresie ich profilowania do poszczególnych grup docelowych.

Na stoisku zaprezentowaliśmy również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i udostępniliśmy raporty o stanie środowiska w poszczególnych regionach.

Prezentację podczas targów zakończyliśmy sukcesem!

Serdeczne podziękowania kierujemy do WIOŚ w Poznaniu i w Zielonej Górze za ogromne zaangażowanie pracowników w obsługę i prezentację stoiska. Szczególnie jednak dziękujemy WIOŚ w Poznaniu za nieocenioną pomoc organizacyjną, a także udostępnienie sprzętów badawczych i pomiarowych.