Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

przekazywanie nawozów na cele rolnicze innym podmiotom