przekazywanie nawozów na cele rolnicze innym podmiotom