Informujemy, że analizator pyłu PM10 w Poznaniu przy ul. Żelaznej wznowił pracę i działa poprawnie.