Komunikaty RWMŚ

UWAGA

Informujemy, że od 01.01.2020 roku komunikaty dotyczące monitoringu jakości powietrza zamieszczane będą wyłącznie na portalu Monitoring powietrza On-line (powietrze.poznan.wios.gov.pl) w zakładce Komunikaty.

2021-01-16T23:17:10+01:0031 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny w listopadzie 2019

Odnotowana w dniach od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, na obszarze województwa wielkopolskiego wynosiła:

Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny, w poszczególnych miesiącach roku 2019
(dopuszczalna liczba przekroczeń w roku – 35)
Suma przekroczeń
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Strefa aglomeracja poznańska
Poznań, ul. Szymanowskiego 4 5 0 1  0 0 0 0 1 2 10   23
Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego) 6 8 2 6  0 0 0 0 1 5 2   30
Poznań, ul. Dąbrowskiego 11 9 1 10 0 0 0 0 2 8 6   47
Poznań, ul. Żelazna 5 0 10 0 0 0 0 1 1 4   21
Strefa miasto Kalisz
Kalisz, ul. Wyszyńskiego 5 4 1 2 0 0 0 0 1 5 2   20
Strefa wielkopolska
Borówiec, ul. Drapałka 5 3 0 5 0 0 0 0 1 1 2   17
Gniezno, ul. Paczkowskiego 9 7 0 6 0 0 0 0 2 3 4   31
Konin, ul. Wyszyńskiego 7 3 0 5 0 0 0 0 0 1 1   17
Koziegłowy, os. Leśne 5 2 0 3  0 0 0 0 1 1 2   14
Leszno, ul. Kiepury 7 8 1 0 0 0 0 0 1 1 4   22
Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 10 2 12 0 0 0 0 0 6 5   42
Ostrów Wlkp., ul. Wysocka 10 11 3 8  0 1 0 0 1 8 1   43
Piła, ul. Kusocińskiego 4 7 0 3 0 0 0 0 2 2 2   20
Pleszew, Al. Mickiewicza 11 13 4 5 0 0 0 0 1 7 2   43
Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 5 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1   13
Wągrowiec, ul. Lipowa 9 8 2 7  0 0 0 0 2 4 4   36

* – b.d. brak danych pomiarowych 

Podana w tabeli liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu może ulec zmianie po analizie wyników z kolejnych miesięcy oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowej z całego roku 2019.

2021-01-16T23:17:10+01:0023 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Awaria sprzętu pomiarowego

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla dwutlenku siarki w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego spowodowany jest awarią analizatora. O prawidłowym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-16T23:17:10+01:0010 grudnia,2019|Komunikaty RWMŚ|

Ocena ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Wyniki dziesiątej oceny ryzyka przekroczeń w roku 2019

Dnia 19 listopada br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w roku 2019 na obszarze województwa wielkopolskiego poziomu dopuszczalnego i docelowego dla:

  • SO2 – średnia 1-godzinna i średnia 24-godzinna,
  • NO2 – średnia 1-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM10 – średnia 24-godzinna i średnia dla roku,
  • pyłu PM2,5 – średnia dla roku,
  • tlenku węgla,
  • benzenu,
  • ołowiu, niklu, arsenu i kadmu,
  • benzo(a)pirenu.

Dokonano analizy wyników pomiarów z okresu 01 listopada 2018 do 31 października 2019.

Odnotowane w wyżej wymienionym okresie wyniki pomiarów automatycznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu, wyniki pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz pyłu PM10 dla roku kalendarzowego, a także oznaczeń metali w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel) na obszarze województwa wielkopolskiego nie przekroczyły w żadnym z wymienionych przypadków przewidzianych prawem norm. W związku z powyższym na dzień wykonania oceny nie stwierdza się wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego i docelowego dla wymienionych substancji.

Dla analizowanego okresu stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu dla wszystkich stanowisk pomiarowych.

Na podstawie analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do dozwolonej liczby przekroczeń (średnia 24-godzinna) stwierdzono wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku 2019 na następujących stanowiskach pomiarowych:

Strefa

Lokalizacja stacji

aglomeracja poznańska

Poznań, ul. Spychalskiego (dawniej Chwiałkowskiego)

miasto Kalisz

Kalisz, ul. Wyszyńskiego

wielkopolska

Gniezno, ul. Paczkowskiego

Piła, ul. Kusocińskiego

Wągrowiec, ul. Lipowa

Na stanowiskach w: Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie dopuszczalna krotność przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla czasu uśredniania 24 godziny w roku kalendarzowym została już przekroczona.

 

2021-01-16T23:17:10+01:0019 listopada,2019|Komunikaty RWMŚ|

Awaria sprzętu

Informujemy, że brak danych pomiarowych dla benzenu ze stacji pomiarowej w Borówcu spowodowany jest awarią analizatora. O ponownym podjęciu pracy przez analizator zawiadomimy osobnym komunikatem.

2021-01-16T23:17:11+01:0015 listopada,2019|Komunikaty RWMŚ|

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 poz.1931) zawiadamiamy o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 100 µg/m3  na obszarze Poznania i Koziegłów.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 31.10.2019 do dnia 1.11.2019 roku do godz. 24.00.

Prognozę ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego pyłu PM10 przygotowano na podstawie danych pomiarowych niezweryfikowanych oraz prognozy meteorologicznej dostępnej na portalu http://www.meteo.pl.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·       osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·       osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),

·       osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji oddechowej.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

 

 

2021-01-16T23:17:11+01:0031 października,2019|Komunikaty RWMŚ|
Przejdź do góry