Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 poz.1931) zawiadamiamy o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynoszącej 100 µg/m3  na obszarze Poznania i Koziegłów.

Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 31.10.2019 do dnia 1.11.2019 roku do godz. 24.00.

Prognozę ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla średniodobowej wartości stężenia pyłu zawieszonego pyłu PM10 przygotowano na podstawie danych pomiarowych niezweryfikowanych oraz prognozy meteorologicznej dostępnej na portalu http://www.meteo.pl.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·       osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·       osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),

·       osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji oddechowej.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.