PrognozyOd 1 stycznia br. na portalu www.powietrze.gios.gov.pl w zakładce "Prognozy jakości powietrza > Krótkoterminowe" prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza w zakresie PM10, NO2 i SO2 dla całej Polski oraz poszczególnych województw, a od 1 kwietnia kontynuowane będzie prognozowanie dotyczące ozonu troposferycznego.

 

 

Prognoza dotyczy stężeń 1-godzinnych, stężeń średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego. Na portalu prezentowane będą prognozy w postaci animacji zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw. Prognozy ozonu będą dostępne od 1 kwietnia do 30 września br., czyli w czasie, w którym stężenia ozonu troposferycznego w powietrzu są najwyższe.

Głównym celem realizacji prognoz zanieczyszczenia powietrza jest zapewnienie społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa oraz inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych, bieżącej informacji o możliwości przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu.