UWAGA

Ze względu na bardzo złą jakość powietrza w Pile  w dniu dzisiejszym (29.11.2017) ocenianą na podstawie pomiarów bieżących pyłu PM10 oraz  zgodnie z Polskim indeksem jakości powietrza – dla czasu uśredniania 1 godzina –jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum.

Ze względu na  złą jakość powietrza w Poznaniu  osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza powinny unikać spędzania czasu na zewnątrz,pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz.