RDLP w Pile ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (dero-gację) na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 S.C.

Środek ten wykorzystywany jest do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

derogacja – konsultacje społeczne