Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Ocena stanu jednolitych części wód za rok 2018

Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych za lata 2017 – 2018 dostępna jest na stronie internetowej GIOŚ: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod

Wybór województwa możliwy jest w ostatniej kolumnie tabeli.

Autor: Maria Pułyk Wprowadzający: Maria Pułyk
Data utworzenia: 12 grudnia 2019 Data aktualizacji: 12 grudnia 2019