HOME2022-08-18T23:21:03+02:00

Slide 1_Magnolia Slide 2_Crocus Slide 3_Galanthus Slide 4_Primula Slide 5_Anemone_hepatica Wisteria 6_Crocus_sativus Wisteria 7_Tussilago_farfara Wisteria 8_Forsythia

Spotkanie w sprawie sytuacji na rzece Ner

16 sierpnia,2022|Aktualności|

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, we wtorek 16 sierpnia o godzinie 8:30, zwołano spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kole w sprawie działań podejmowanych w związku z zanieczyszczeniem rzeki Ner, dopływem rzeki Warty.

Informacja dotycząca podkładów kolejowych

5 sierpnia,2022|Aktualności|

W związku prowadzonymi przez Inspektorów z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Poznaniu w dniu 03.08.2022r. czynnościami związanymi z porzucaniem i zakopywaniem podkładów kolejowych przypominamy, że podkłady kolejowe stanowią odpad niebezpieczny w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z czym powinny być przekazywane na podstawie kart przekazania odpadów do podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Load More Posts
Go to Top