KLIMAT
AKUSTYCZNY
MIASTA POZNANIA
(1997-1999)

spis treści ...

 

Biblioteka Monitoringu Środowiska
Poznań 1999
Autor: Anna Kołaska

Opiniujący: Krzysztof Płoszewski

Zdjęcia:
Anna Kołaska - Ulica Św. Marcin w godzinach popołudniowych.
zdjęcie ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania, wydawca Bogusław Nieznalski, Oficyna Wydawnicza "Pomorze", Gdańsk - Ul. Św. Marcin i Uniwersytet (Collegium Minus) po roku 1910.

Opracowanie komputerowe map 6-12:
Maja Niezborała - Urząd Miasta Poznania Wydział Ochrony Środowiska

Opracowanie graficzne i techniczne:
Maria Pułyk, Elżbieta Tybiszewska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Druk publikacji dotowany ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Copyright by Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Poznań 1999

 
do góry strony