Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Stan wód Warty na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1999-2009
(10,4 MB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.