Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2012
(10,3 MB)
errata
(30,4 KB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.