Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.
Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2011
(6,35 MB)
errata
(62,5 KB)

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.