Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

Wersja do szybkiego przeglądania podzielona na rozdziały:
 

SPIS TREŚCI

  Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Monitoring wód podziemnych w województwie wielkopolskim

  Wyniki monitoringu wód podziemnych

Gospodarka wodna i ściekowa

Stan czystości wód powierzchniowych

 

Stan czystości wód płynących

 

Wyniki monitoringu rzek

  Zanieczyszczenie wód powierzchniowych związkami azotu ze źródeł rolniczych
 

Monitoring jezior

 

Monitoring zbiorników wodnych

Zanieczyszczenie powietrza

Zagrożenie środowiska hałasem

 

Pomiarowe rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości hałasów komunikacyjnych w Wielkopolsce

 

Emisyjna mapa akustyczna hałasu somochodowego w Grabowie nad Prosną

Monitoring regionalny środowiska gleb

Gospodarka odpadami

Działalność kontrolna

  Wyniki działalności kontrolnej WIOŚ w Poznaniu w układzie powiatów województwa wielkopolskiego

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.