Pilne: Informacja o negatywnym oddziaływaniu czynników pogodowych wpływających na przeżywalność ryb na terenie Wielkopolski.

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa [32 kb]

Wprowadzenie [28 kb]

1. OCHRONA PRZYRODY

1.1. Ochrona gatunkowa roślin naczyniowych w województwie wielkopolskim
1.1.1. Prawne podstawy ochrony gatunkowej roślin w Polsce
1.1.2. Źródła wiedzy o chronionych gatunkach roślin naczyniowych w województwie wielkopolskim
1.1.3. Wykaz i charakterystyka roślin naczyniowych województwa wielkopolskiego podlegających ochronie gatunkowej

1.2. Ochrona gatunkowa zwierząt na obszarze województwa wielkopolskiego

1.3. Ocena stanu środowiska glebowego wybranych rezerwatów leśnych województwa wielkopolskiego w oparciu o zgrupowania roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata)

1.4. Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
1.4.1. Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2001 roku
1.4.2. Zmienność parametróww termiczno-wilgotnościowych powietrza oraz struktura opadów w roku 2001 w stacji pomiarowej Jeziory
1.4.3. Koncepcja numerycznej mapy użytkowania terenu dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

1.5. Monitoring zdrowotności roślin w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób bakteryjnych

2. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

2.1. Wyniki monitoringu krajowego wód

2.2. Monitoring regionalny wód podziemnych

2.3. Podsumowanie

3. GOSPODARKA WODNA I ŚCIEKOWA

Tabela 3.3

3.1. Pobór wody

3.2. Emisja zanieczyszcze do wód

4. STAN CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Rysunki 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Tabela 4.4

WKŁADKI:

4.1 – Ocena bezpośrednia rzeki Warty
4.1 – Ocena bezpośrednia rzeki Noteci
Mapa 4.1

4.1. Stan czystości wód płynących

4.1.1. Metodyka badań i oceny jakości rzek
4.1.2. Jakość badanych rzek
4.1.2.1. Warta
4.1.2.2. Kana Grójecki
4.1.2.3. Powa
4.1.2.4. Prosna
4.1.2.5. Kościański Kanał Obry
4.1.2.6. Kopla
4.1.2.7. Cybina
4.1.2.8. Wełna
4.1.2.9. Noteć
4.1.2.10. Barycz
4.1.3. Podsumowanie

4.2. Monitoring jezior

4.2.1. Pojezierze Kujawskie
4.2.1.1. Jezioro Lubstowskie
4.2.2. Pojezierze Gnieźnieńskie
4.2.2.1. Jezioro Wilczyńskie
4.2.2.2. Jezioro Budzisławskie
4.2.2.3. Jezioro Niedzięgiel
4.2.2.4. Jezioro Wierzbiczańskie
4.2.2.5. Jezioro Jankowskie
4.2.2.6. Jezioro Strzyżewskie
4.2.2.7. Jezioro Piotrowskie
4.2.2.8. Jezioro Stępuchowskie
4.2.3. Pojezierze Chodzieskie
4.2.3.1. Jezioro Łęknińskie
4.2.3.2. Jezioro Durowskie
4.2.3.3. Jezioro Czeszewskie
4.2.3.4. Jezioro Łęgowskie
4.2.4. Pojezierze Wałeckie
4.2.4.1. Jezioro Straduńskie
4.2.5. Równina Wrzesińska
4.2.5.1. Jezioro Raczyńskie
4.2.5.2. Jezioro Bnińskie
4.2.5.3. Jezioro Kórnickie
4.2.6. Pojezierze Krzywińskie
4.2.6.1. Jezioro Łoniewskie
4.2.7. Pojezierze Sławskie
4.2.7.1. Jezioro Dominickie
4.2.8. Podsumowanie

4.3. Zbiorniki wodne – zbiornik Wonieść

5. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Tabela 5.19

5.1. Emisja zanieczyszcze

5.2. Imisja zanieczyszcze
5.2.1. Pomiary zanieczyszczeń metod manualną i automatyczną
5.2.2. Pomiary stężeń SO2 i NO2 metodą pasywną
5.2.3. Jakość powietrza w miastach grodzkich w latach 1997-2001

5.3. Podsumowanie

5.4. Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych

6. ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM

6.1. Monitoring szczególnych uciąliwości hałasów drogowych

6.2. Przedsięwzięcia prowadzące do ograniczenia uciąliwości hałasów drogowych na terenie Wielkopolski

6.3. Hałasy przemysłowe

7. GOSPODARKA ODPADAMI

7.1. Odpady w świetle ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001roku oraz z dnia 27 czerwca 1997 roku

7.2. Monitoring gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego

7.3. Odpady przemysłowe
7.3.1. Odpady przemysłowe według GUS
7.3.2. Odpady przemysłowe według

7.4. Odpady komunalne 223

8. MONITORING REGIONALNY ŚRODOWISKA GLEB

8.1. Założenia monitoringu regionalnego gleb

8.2. Omówienie wyników badań prowadzonych w roku 2001

8.3. Podsumowanie

9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 1

9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 2
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 3
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 4
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 5
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 6
9. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA część 6

9.1. Zadania, cele i zakres działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

9.2. Statystyka działalności w Poznaniu

9.3. Działalność w Poznaniu w zakresie udziału w procesie inwestycyjnym

9.4. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska

9.5. Wyniki działalności kontrolnej w Poznaniu na terenie poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego

9.6. Podsumowanie – ogólne wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonych przez jednostki organizacyjne w Poznaniu w zakresie przestrzegania wymaga ochrony środowiska

10. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU – przychody i rozchody, struktura pomocy finansowej, efekty rzeczowe i ekologiczne

Spis tabel

Spis map

Wykaz adresów

Wykaz publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu