1. Wprowadzenie
  2. Charakterystyka województwa wielkopolskiego
  3. Jakość powietrza
  4. Stan wód
  5. Klimat akustyczny
  6. Pola elektromagnetyczne
  7. Informowanie o stanie środowiska w województwie
  8. Podsumowanie

„Użytkownikom przeglądarki Mozilla Firefox zalecamy uprzednie pobranie raportu na swój komputer. Podczas przeglądania lub próbie wydruku mogą występować przekłamania generowane przez przeglądarkę.”

Aby wyświetlić publikację niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.